درباره ما

شرکت گوهر طرح عمران

شرکت گوهر طرح عمران با شماره ثبت ۲۶۰۷۴ در تبریز فعالیت میکند این شرکت مجری پروژه های آب رتبه ۵ آب از سازمان برنامه و بودجه است و بیش از 10 پروژه آبی زیرساختی را در کارنامه خود دارد

0 +
پروژه های انجام شده
0
رتبه آب سازمان برنامه و بودجه